UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo
UT MED PLASTEN!
"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.Så skyddar du dig:I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”
ZoomInfo

UT MED PLASTEN!

"De farliga plastgifterna:PAA är namnet på en stor grupp med kemiska ämnen.
Vissa av dessa tros vara cancer- och allergiframkallande.
Skadorna uppträder först efter lång tids påverkan.
Att använda redskap som läcker PAA innebär ingen omedelbar risk för hälsan.

Det är när plastverktygen kommer i kontakt med varma kärl som de kan börja läcka gift.
Så skyddar du dig:
I Sverige har de giftiga ämnena varit förbjudna sedan 2003.
Även före detta fanns få farliga köksredskap i handeln.
Är du orolig för att dina gamla köksredskap kan vara farliga kan du antingen ringa butiken där du köpt dem och fråga.”